Ons water

In Nederland kennen we kraanwater, bronwater en mineraalwater. Deze komen vrijwel allemaal uit hetzelfde waterwingebied maar worden op verschillende manieren gezuiverd!

Zuivere, milieuvriendelijk en gezonde Nederlandse kraanwater

Kraanwater wordt namelijk door een waterzuiveringsinstallatie gepompt voordat het uit de kraan komt. Mineraalwater en bronwater wordt echter van tevoren al in flessen gestopt. Flessenwater is zodoende minder zuiver en bevat bovendien veel meer mineraalzouten dan leidingwater. Soms bevat mineraalwater zodanig veel chemische componenten dat het niet geaccepteerd zou worden als kraanwater! Dit vanwege de extreem strenge kwaliteitsnormen voor Nederlands leidingwater.

In het ‘Warenwetbesluit Verpakte Waters’ staan de kwaliteitseisen voor Nederlands flessenwater. Hierin staat voor 15 stoffen beschreven wat de maximale/minimale concentratie in het water mag/moet zijn. Voor kraanwater zijn eisen opgesteld voor maar liefst 65 stoffen! Veel bron en mineraalwaters voldoen zodoende niet aan de kraanwaternorm.

Kraanwater is 400 tot 1000 maal goedkoper dan bronwater & mineraalwater, terwijl het kwalitatief minstens zo goed is... Vaak zelfs veel beter!

Bovendien wordt voor plastic flessen aardolie gebruikt en is productie, vervoer, verwerking en vernietiging van plastic waterflessen een enorme belasting voor het milieu. Daarom bedoelt CinC met ons water het zuivere, milieuvriendelijk en gezonde  Nederlandse kraanwater!